Det centrala för mig är att leverera hållbara resultat av bästa kvalitet på kort tid, därför jobbar jag helst med teknologier och produkter som fokuserar på utvecklarproduktivitet. Ett hållbart resultat innebär i min mening också att kodbasen ska tåla kontinuerlig utveckling, därför är enhetstester och automatiserade funktionstester centrala element i min utvecklingsfilosofi.

Jag är även varm anhängare av så kallad continuous integration, vilket innebär att man bygger systemet och kör enhets- och funktionstester varje gång en utvecklare checkar in kodändringar. Det gör att fel fångas upp tidigt i processen.

Exempel på teknologier och produkter jag jobbar eller har jobbat med:

 


Hability AB | Martin Hallerdal | martin.hallerdal@hability.se